Transport-begeleiding

Euro Convoy Service is de geschikte partner voor al uw exceptionele transporten. Door onze vakkundige mensen en eigen begeleidingswagens kunnen wij u transport veilig begeleiden van begin tot eind.

Vergunningen

Om onze dienst compleet te maken verzorgen wij voor u ook alle benodigde transportvergunningen.
Door onze ruime ervaring in diverse landen kunnen wij de juiste vergunningen adviseren. Dit kan een belangrijke kostenbesparing voor u opleveren.
Door de routekennis, het verkennen en de ervaring kunnen wij overheidsinstanties vaak overtuigen dat een transport mogelijk is om een vergunning te verkrijgen.

Verkenning

Wij zoeken voor u de best mogelijke route om uw transport, dat afwijkt van de wettelijke normen van gangbaar wegverkeer (breder, hoger, lager en zwaarder), mogelijk te maken.
Het goed verkennen van een transportroute kan cruciaal zijn voor het (snel) verkrijgen van een vergunning.

Tijdens een routeverkenning worden alle obstakels, zoals viaducten, bochten, drempels, verkeersborden etc. gemeten op een mogelijke doorgang. Waar nodig worden aanpassingen geadviseerd door het leggen van rijplaten, aanvragen van parkeerverboden, of het tijdelijk wegnemen van obstakels waardoor het transport mogelijk wordt.

Begeleiden

Wij zijn actief in de landen Nederland, België, Noord-Frankrijk en Duitsland (BF2 en BF3). Waardoor er natuurlijk een brede kennis van het wegennet is opgedaan. Ook door het grote aantal begeleidingsvoertuigen die dagelijks op de weg zijn, zijn wij steeds op de hoogte van wijzigingen, wegwerken en wetswijzigingen.

De grote kracht van ECS is de centrale ligging in Zuid-Limburg voor de begeleidingen van Duitsland naar België via Nederland of Luxemburg of andersom met één begeleider. Hierdoor kunnen aan- en afrijtijden en wachttijden aan de grens bespaard worden.